Vill du bli medlem?

 

 Medlemskap i FAD är öppet för ALLA myndiga personer som intresserar sig för och vill verka för förbundets målsättning.

 Medlem förbinder sig att följa förbundets stadgar.

 Alla medlemmar har yttranderätt och förslagsrätt.

 Medlem i FAD är den som sökt medlemskap och undertecknat medlemsanmälan och är registrerad i förbundets medlemsregister.

 Medlem kan tillhöra lokalförening eller vara direktansluten till förbundet.

 Medlemsavgiften är 300 kr per år.

Som medlem får du tillgång till en stor kunskapsbank av professionella kollegor inom beroende/behandling.

Du får tillgång till specifika arbeten och utvalda artiklar för just ditt område.

 

Betalning sker direkt till bankgiro 229-1755.

Skriv namn, mailadress och telefon på inbetalningen samt vilket år avgiften avser.

 

Välkommen som medlem!

Ja, jag vill bli medlem

Kontakta mig!