§ 1 Förbundets namn

Förbundets namn är ’Förbundet för Alkohol- och Drogterapeuter och Anhörigterapeuter’.

FAD - Förbundet för

Alkohol- och Drogterapeuter

och

Anhörigterapeuter

Utdrag ur stadgar fastställda vid årsmöte 2009-02-14, ändrade 2012-02-25

§ 2 Förbundets ändamål

Förbundet är en partipolitisk och religiöst obunden ideell organisation. Förbundets ändamål är att

vara ett yrkesförbund för yrkesutövande alkohol- och drogterapeuter och anhörigterapeuter samt andra närliggande yrkesgrupper

 tillvarata och främja intressen för ovanstående yrken

 anordna informationer och utbildningar för att stödja kunskapsutökningen gällande framförallt behandling av beroendeproblem med sikte på psykologiska, sociala, existentiella och medicinska frågor

 främja samarbete och samverkan mellan och med förbundets lokalföreningar

 främja och bedriva saklig informationsverksamhet i hela samhället om missbruk, beroende, anhörigfrågor och närliggande områden

 initiera och upprätthålla kontakter med liknande organisationer i och utanför Sverige