FAD:S styrelse år 2015

Ordförande: Thomas Holm

 

Vice ordförande Bengt Gunn

 

Kassör Maria Bergström

 

Sekreterare Jessica Wride

 

Ledamot Cecilia Stiernborg

 

Ledamot Marcus Axelsson

 

Revisor Lennart Bergström

 

Valberedning Lena Wassdahl

 

Suppleant Eva Jönsson

 

Suppleant Eva Särneryd

 

 

 

För att nå styrelsen skicka mail: info@fadsverige.se