FAD-Sverige

FAD är yrkesförbundet för professionella yrkesutövande Alkohol- och Drogterapeuter samt Anhörigterapeuter och andra inom beroendeområdet.


Här samlas de som arbetar med behandling av missbruk, beroende och anhöriga till dessa. Som yrkesförbund (inte fackförbund) för vi fram våra yrkeskunskaper.


Vi är inom våra ämnesområden specialister på professionell diagnostik och prognostik, behandlingsplanering och matchning, multivariat behandling och evaluering värd namnet.

Välkommen som medlem!


Det finns hundratusentals som arbetar med beroendebehandling och beroendeterapi - alla är välkomna som FAD-medlemmar! Alla andra är också välkomna - om du vill stödja FAD!


FAD är en öppen demokratisk förening! 

Vi söker medlemmar som vill arbeta med FAD-frågor!

Det är viktiga frågor!

Om du är intresserad av att hjälpa till och arbeta för FAD så hör av dig! Det finns mycket (roligt) att göra! T ex öka medlemsantalet och sprida information.


Ju fler vi är desto starkare är FAD!