Stadgar

                                               Stadgar


Utdrag ur stadgar fastställda vid årsmöte 2009-02-14, ändrade 2012-02-25


§ 1 Förbundets namn


Förbundets namn är ’Förbundet för Alkohol- och Drogterapeuter och Anhörigterapeuter’.§ 2 Förbundets ändamål


Förbundet är en partipolitisk och religiöst obunden ideell organisation. Förbundets ändamål är att


  • vara ett yrkesförbund för yrkesutövande alkohol- och drogterapeuter och anhörigterapeuter samt andra närliggande yrkesgrupper


  • tillvarata och främja intressen för ovanstående yrken


  • anordna informationer och utbildningar för att stödja kunskapsutökningen gällande framförallt behandling av beroendeproblem med sikte på psykologiska, sociala, existentiella och medicinska frågor


  • främja samarbete och samverkan mellan och med förbundets lokalföreningar


  • främja och bedriva saklig informationsverksamhet i hela samhället om missbruk, beroende, anhörigfrågor och närliggande områden


  • initiera och upprätthålla kontakter med liknande organisationer i och utanför SverigeKlicka här för att läsa stadgarna i sin helhet