Styrelsen

FAD:S styrelse år 2024

Ordförande: Per Nohr


Vice ordförande: Anna Seth


Kassör: Maria Bergström


Sekreterare: Anette Ahlrot


Ledamot: Håkan Erngren


Suppleant: Linn Sahlén


Suppleant: VakantFör att nå styrelsen skicka mail: info@fadsverige.se