Styrelsen

FAD:S styrelse år 2018

Ordförande: Bengt Gunn


Vice ordförande: Eva Rådström


Kassör: Maria Bergström


Sekreterare: Lizzie Tollehed


Ledamot: Jessica Wride


Suppleant: Thomas Holm


Suppleant: Eva MalmFör att nå styrelsen skicka mail: info@fadsverige.se


Organisationsnr. 802411-7254                         Bankgiro 229-1755                            Epost: info@fadsverige.se                                                                        

Copyright © 2019 FAD Sverige