Medlem FAD-Sverige

Vill du bli medlem?


Medlemskap i FAD är öppet för ALLA myndiga personer som intresserar sig för och vill verka för förbundets målsättning.


Medlem förbinder sig att följa förbundets stadgar.


Alla medlemmar har yttranderätt och förslagsrätt.


Medlem i FAD är den som själv sökt medlemskap, har betalat medlemsavgiften och är registrerad i förbundets medlemsregister.


Medlem kan tillhöra lokalförening eller vara direktansluten till förbundet.


Medlemsavgiften är 300 kr per år.


Som medlem får du tillgång till en stor kunskapsbank av professionella kollegor inom beroendebehandling.

 

Betalning sker direkt till bankgiro 229-1755.

Skriv namn, mailadress och telefon på inbetalningen samt vilket år avgiften avser.


Välkommen som medlem!

FAD hanterar medlemmarnas personuppgifter enligt den nya dataskyddsförordningen, GDPR.


De uppgifter vi använder inom FAD är medlemmens namn, telefonnummer och mailadress. Ändamålet för dessa uppgifter är utskick av program och övrig information samt för att upprätt- hålla vårt medlemsregister.


Den lagliga grunden för FADs hantering av personuppgifter är medlemmens samtycke. Medlem kan återkalla sitt samtycke, vilket  innebär att medlemskapet i FAD upphävs.

Föreningen hanterar endast personuppgifter för medlem-mar. Om medlemskapet upphör raderas uppgifterna.


Vid frågor om FADs hantering av personuppgifter, kontakta oss på info@fadsverige.se

Ja, jag vill bli medlem

Kontakta mig!